Korter Maar Krachtig

Korter Maar Krachtig is een vereniging voor mensen met een amputatie van arm of been of  met een aangeboren reductiedefect. Voor ouders van jonge kinderen met een amputatie of een korte arm of kort been is er de werkgroep Op een ander been gezet.

Voor het kwartaalblad van deze patiëntenvereniging schrijft Roostekst artikelen en interviews. Centraal staan de uitgebreide ervaringsverhalen. Maar ook recente ontwikkelingen en nieuwe initiatieven komen aan bod.

 

logo Korter Maar Krachtig