Andere teksten

 

 • Flyer knieklachten 50+

  Roostekst schreef de tekst, stuurde de vormgever aan en deed een uitgebreide correctie na een grote meeleesronde om landelijke consensus over de tekst te krijgen. De flyer wordt gebruikt door orthopedische afdelingen in alle grote Nederlandse ziekenhuizen en is onderdeel van het SMART-project, een landelijk project voor het terugdringen van onnodige medische kosten. In opdracht van Leti van Bodegom, projectleider bij het LUMC.

 

 • Flyer beeldende therapie

  Jantien Mijwaart vroeg mij om de tekst op de flyer met haar aanbod als beeldend therapeut te redigeren. 

   

 • Visie Centrum Kindertherapie

  De therapeuten vonden het lastig hun gezamenlijke visie krachtig te formuleren. Op basis van een groepsinterview heb ik hun teksten aangescherpt en uitgebreid, waardoor ze hun visie helder kregen.

 • Gespreksverslag meisjesbesnijdenis

  Op verzoek van psycholoog Marjan Groefsema maakte ik een verslag van een bijeenkomst met experts op het gebied van meisjesbesnijdenis, die zij had georganiseerd voor GGD GHOR. Het doel van het verslag was dat ook mensen die er niet bij waren konden leren van wat de sprekers vertelden over dit onderwerp en de behandeling van de psychische gevolgen.

 

logo Korter Maar Krachtig