ALS in het gezin

Als één van de ouders de diagnose ALS krijgt, heeft dat grote impact op het hele gezin. De ouders, maar vooral ook de kinderen zelf, gaven in een onderzoek aan dat ze informatie missen en dat ze heel graag meer over de ervaringen van anderen willen horen: wat kun je verwachten en hoe kun je hier mee omgaan?

Daarom maakten we video’s met uitleg en ervaringen van jongeren Kaat, Julia en Timo, ouders Anjo (heeft PSMA/ALS), Annika en Igor (heeft ALS). Ook maatschappelijk werker Jeekle en dokter Esther van het ALS-team komen aan het woord.

Lees meer over het project ALS in het gezin op de site van het ALS Centrum Nederland (UMC Utrecht).

Dit project won de Klokhuis Wetenschapsprijs 2021.

Wat is ALS